Мања слова Већа слова РССАГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Михаила Лалића бр. 1
81000 Подгорица
Црна Гора
Контакт телефон: 020/675-359
Фаx: 020/511-297
Е – маил: инфо@акокво.ме


ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ
Проф. др Срђа Поповић

Кабинет директора
Контакт телефон: 020/675-359
Фаx: 020/511-297
Е – маил: тијана.дробњак@акокво.ме


СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Помоћница директора
мр Маја Радуновић
Е – маил: маја.радуновиц@акокво.ме

Самостална савјетница И
др Тамара Ђуричковић
Е – маил: тамара.дјурицковиц@акокво.ме

Самостална савјетница ИИИ
Алдина Шаркиновић
Е – маил: алдина.саркиновиц@акокво.ме


СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ИСТРАЖИВАЊЕ

Помоћница директора
мр Тијана Станковић
Е – маил: тијана.станковиц@акокво.ме

Самостална савјетница И
Милица Кавеџић
Е – маил: милица.каведзиц@акокво.ме

Самостална савјетница ИИИ
Дуња Булајић
Е – маил: дуња.булајиц@акокво.ме

Самостална савјетница ИИИ
Јелена Ђукановић
Е – маил: јелена.дјукановиц@акокво.ме


СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ

Начелница Службе
Гордана Новаковић Вуксановић
Е – маил: гордана.вуксановиц@акокво.ме

Самостална савјетница ИИ – за јавне набавке
Невена Ракочевић
Е – маил: невена.ракоцевиц@акокво.ме

Архива
Лидија Ћаћић
Е – маил: лидија.цациц@акокво.ме