Manja slova Veća slova RSSAGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA
Mihaila Lalića br. 1
81000 Podgorica
Crna Gora
Kontakt telefon: 020/675-359
Fax: 020/511-297
E – mail: info@akokvo.me


DIREKTOR AGENCIJE
Prof. dr Srđa Popović

Kabinet direktora
Kontakt telefon: 020/675-359
Fax: 020/511-297
E – mail: tijana.drobnjak@akokvo.me


SEKTOR ZA KONTROLU KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Pomoćnica direktora
mr Maja Radunović
E – mail: maja.radunovic@akokvo.me

Samostalna savjetnica I
dr Tamara Đuričković
E – mail: tamara.djurickovic@akokvo.me

Samostalna savjetnica III
Aldina Šarkinović
E – mail: aldina.sarkinovic@akokvo.me


SEKTOR ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA I ISTRAŽIVANJE

Pomoćnica direktora
mr Tijana Stanković
E – mail: tijana.stankovic@akokvo.me

Samostalna savjetnica I
Milica Kavedžić
E – mail: milica.kavedzic@akokvo.me

Samostalna savjetnica III
Dunja Bulajić
E – mail: dunja.bulajic@akokvo.me

Samostalna savjetnica III
Jelena Đukanović
E – mail: jelena.djukanovic@akokvo.me


SLUŽBA ZA KADROVSKE, OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

Načelnica Službe
Gordana Novaković Vuksanović
E – mail: gordana.vuksanovic@akokvo.me

Samostalna savjetnica II – za javne nabavke
Nevena Rakočević
E – mail: nevena.rakocevic@akokvo.me

Arhiva
Lidija Ćaćić
E – mail: lidija.cacic@akokvo.me